Bizden Haberler

Milli İrade Platformu İlanı

Milli egemenliğin tesisi için önemli bir merhale olarak gördüğümüz Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesine dönük anayasal değişikliğin ne kadar da yerinde bir karar olduğu; siyaset mühendisliğine dair çabaları gördükçe bugün daha da bir anlam kazanıyor. Bu vesile ile İSDAM olarak Milli İrade Platformu tarafından aşağıda yayımlanan ilan metnine imza atmış bulunuyoruz. 

http://milliiradeplatformu.com/millet-cumhurbaskani-secemez-dediler.pdf