Proje Kapsamı

 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ORTAK YÜRÜTÜLEN PROJEDE;

 

SİVİL ATLAS PROJESİ İLE TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTEREN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ;

ÖNCELİKLİ TEMEL FAALİYET ALANLARI, PROFESYONEL VE GÖNÜLLÜ ÇALIŞAN SAYILARI, DEMOGRAFİLERİ VE BENZERİ TEMEL BİLGİLERİNİ HARİTALAMA YÖNTEMİ İLE ORYA KOYULMASI,

ANKET VE MÜLAKAT YÖNTEMİ İLE İHTİYAÇ ANALİZLERİ GERÇEKLEŞTİRİLEREK KAPASİTE ANALİZLERİNİN ÇIKARILMASI,

ŞEHİRLERİN SİVİL TOPLUM ENDEKSLERİNİN GÖSTERİLMESİ,

VERİLERİN ANALİZLERİNİN İNFOGRAFİK GÖRSELLERLE RAPORLANMASI,

ÜLKE, BÖLGE, İL BAZINDA STK'LAR, ARAŞTIRMACILAR, FON SAĞLAYICILAR, GÖNÜLLÜLER, KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARA WEB PORTAL VE APLİKASYON MODÜLLÜ DİJİTAL BİR PLATFORM ÜZERİNDEN SUNULMASI.