Hakkımızda

İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi (İSDAM), yerel ve küresel ölçekli siyasi, iktisadi ve ictimai konularda araştırmalar yapmak, politika ve stratejiler geliştirmek amacıyla 2013 yılında kurulmuş bir düşünce kuruluşudur.
 
İSDAM, ufuk açıcı, dönüştürücü fikirlerle; ülkemizi ve dünyayı korumak, sürdürülebilir bir kalkınmayı temin etmek, insan ihtiyaçlarını karşılamak ve gelecekte insanın mutluluğunu gerçekleştirecek fikirleri esas alarak, bu alanda yapılan akademik çalışmaları destekler.
 
İSDAM, sosyal, politik ve ekonomik konularda öngördüğü değişimi sağlamak için pratik stratejiler geliştirir ve bu stratejileri hayata geçirmek için etkili iletişim araçlarını kullanır.
 
İSDAM, sosyal, siyasal, ekonomik ve çevre sorunlarına karşı çözümler oluşturmak için hükümetler, siyasal partiler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle işbirlikleri gerçekleştirir.
 
İSDAM, yenilikçi fikirlerle; hükümetlere, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve şirketlere yeni stratejiler geliştirmeleri konusunda yardımcı olur.
 
İSDAM, temel çalışma alanlarında eğitim, seminer, panel, konferans ve organizasyonlar gerçekleştirir.
 
İSDAM, nitel veya nicel araştırmalar gerçekleştirerek üretilen bilginin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunur.
 
İSDAM, çalışma alanlarında raporlar, analizler, makaleler ve yazılar hazırlar. 
 
İSDAM, kişi ve kurum haklarına saygılı, doğru, adil ve bağımsız çalışma ilkelerinden ayrılmadan; ülkemizin ve insanlığın ihtiyacı olan barış, huzur ve adaletin tesisi için çalışır.